Om den åbne skole

Den åbne skole betyder, at folkeskolen åbner sig mod lokalsamfundet og inddrager aktører og institutioner i skolen for at give eleverne en bred forståelse af det omgivne samfund

 

I Hvidovre Kommune er der mange gode samarbejdsrelationer mellem skoler og lokalsamfundet - der er blandt andet Skoleskak, KidsVolley, Skolefodbold, NewtonRoom og Elever af Ellehammer - og dem vil vi gerne have endnu flere af.

Fakta om skoleportalen

Om Skoleportalen

Skoleportalen er en platform for de aktører i Hvidovres skolevæsen og i lokalsamfundet, som gerne vil samarbejde. Skoleportalen henvender sig derfor både til skoler, foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser og den kommunale musik- og billedskole og ungdomsskole.

Formålet med en skoleportal er at samle inspiration og viden om inddragelse af lokalområdet i skoledagen på ét sted, samt at give aktørerne mulighed for at kontakte hinanden om et muligt samarbejde.

Skriv en mail til skoleportal@hvidovre.dk, hvis du har spørgsmål om den åben skole eller skoleportalen.

Hvordan bliver jeg en del af den åbne skole

Hvis du som aktør i en forening, kulturinstitution og virksomhed er interesseret i at samarbejde med en af skolerne i Hvidovre Kommune eller er interesseret i at høre om rammerne for et eventuelt samarbejde, så kan du henvende dig til Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen i Hvidovre Kommune på mail skoleportal@hvidovre.dk.

Du kan også efterspørge eller tilbyde samarbejde på "mødestedet".

Film om den åbne skole


 

Hvad siger loven

Hvad siger den nye folkeskolelov om den åbne skole

§ 3 stk. 4 i den nye folkeskolelov

”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets
kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale
fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og
ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for
folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og
rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for
samarbejdet”.

Hvad siger Kommunalbestyrelsen om den åbne skole

”I reformen fremgår det, at skolerne skal åbnes for det omgivende samfund og inddrage
lokale aktørers ressourcer i arbejdet med børnenes skolegang. Kommunerne forpligtes til
at sikre samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv.
Herudover forpligtes folkeskolen og de lokale musik- og billedskoler til et gensidigt
samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan
samarbejdet udmøntes i praksis”.

Dette blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. september 2013.