Det Pædagogiske læringscenter

Hvad er det pædagogiske læringscenter? - og hvem er det?

Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) består af læringsvejledere og faglige vejledere, der sammen arbejder for at fremme elevers læring og trivsel i en motiverende og inspirerende hverdag. Der er altid fart på områder omkring læringspædagogik og teknologisk udvikling. Fælles for vejlederne er et mål om at skabe god undervisning for alle elever, som er aktuel og favner bredt.

Tværgående samarbejde er vigtigt for PLC. Alle skoler sidder med i kommunes tværgående PLC & IT netværk. Her arbejdes der i et fællesskab om sparring og undervisningsudvikling. Dette så vi sikre at alle skoler kan drage nytte af de enkelte skolers gode projekter og udvikling. 

Alle PLC'er i kommunen arbejder ud fra strategien Det gode PLC (pdf).

Vision

Pædagogisk læringscenters kerneopgave er at skabe nysgerrighed for børn og voksne ift. god læring, trivsel og faglig udvikling. Læring forstået som kundskaber og færdigheder der er forankret i samspillet mellem børn og voksne i hele organisationen.
PLC er et Værested, Lærested og Værksted, som tilbyder andre og nye måder at lære på. PLC skal være en forsøgsstation, hvor vi vil inspirere elever, lærere og pædagoger til mere procesarbejde og problemstillinger fra virkeligheden og hverdagen ind i skolearbejdet.

Luk alle
Åbn alle

Hver skole arbejder med en udvikling af undervisningsrum for brugen og forståelsen af teknologier. I Hvidovre mener vi af forståelse af og for den teknologiske verden er en central del af børn og unges virkelighed og derfor noget der skal arbejdes med i undervisningen.

Det pædagogiske læringscenter er kernen omkring skønlitteratur og børns møde med litteraturens verden. Der arbejdes for at alle elever kan mødes ved vedkommende litteratur der favner deres interesser bredt og skaber nysgerrighed for litteraturens verden. 

Skaber i samarbejde med skolens uddannelsesvejeleder opmærksomhed omkring uddannelsesmuligheder og uddannelsesvalg hos de ældste elever og lærere

Understøtter lærers og pædagogers planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med opmærksomhed på blandt andet skolens aktuelle indsatsområder, inddragelse af data og evalueringsresultater.

Læringsvejlederne hjælpe elever, medarbejdere og forældre med brugen af skolen 3 store platforme. 

Aula - kommunikationplatform

Meebook - læringsplatform

Google - Produktions- og samarbejdsværktøj

Aula anvendelsesstrategi Hvidovre kommune 2023

Viden om kommunens eksterne undervisningstilbud og kontakt til erhvervslivet. 

Åben skole

PLC levere teknisk support til alle medarbejdere og elever, så læring er i fokus og ikke tekniske udfordringer. 

I Hvidovre Kommune har elever og medarbejdere Chromebooks og bruge Google Workspace. Yderligere arbejdes der med iPads i dele af indskolingen, men også projektorienteret i udskolingen. 

 

Kommunen har en fællessamlingen indeholdende litteratur og teknologier. Skolerne i kommunen kan frit låne materialer fra fællessamlingen. 

Teknologier i fællessamlingen byder fx på Lego robotter, metaldetektorer, Midi-keyboards, podcast teknologi, GoPro kamera og opfindersæt til micro:bit.

Læringsvejlederne formidler i samarbejde med skolens andre vejledere viden om fagportaler og tager stilling til nye indkøb der understøtter den daglige undervisning. 

I Hvidovre Kommune har fagene adgang til relevante fagportaler fra Gyldendal:

Dansk, matematik, tysk, fransk, engelsk, religion, historie, samfundsfag, natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi, madkundskab, håndværk/deisgn, idræt, billedkunst, Musik.

Naturfagsprøven, teknologiforståelse, skriv og læs. 

 

PLC netværksansvarlig

Iben Andersen Dall
Lærings- og digitaliserings konsulent
iaz@hvidovre.dk