Mest for skoler

På disse sider kan du både finde inspiration til samarbejde med lokalsamfundet og se, hvilke aktører der efterspørger et samarbejde

 

Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet fremmer folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer.

 

 

samarbejde i den åbne skole

Udbytte for skoler og skolebørn

  • Forståelse for arbejdsmarkedet og forskellige jobmuligheder
  • Større kendskab til foreningsliv og kulturinstitutioner
  • En faglært eller professionel træner bidrager til undervisningen med nyeste viden på et område

Udbytte for foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv

  • Bidrager til at skabe en veluddannet arbejdsstyrke
  • Eleverne kan træffe et informeret valg af ungdomssuddannelse
  • Mulighed for at gøre opmærksom på forening, virksomhed eller kulturinstitution
  • Glæden ved at gøre en forskel og synliggørelse af socialt ansvar

Inspirationskataloget

I Inspirationskataloget på side 48-54 kan du læse om den åbne skole og finde eksempler på, hvordan skolerne kan samarbejde med foreningsliv, ungdomsskolen, musik- og billedskolen, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Hvordan bliver jeg en del af den åbne skole

Hvis du som aktør i skolen er interesseret i at samarbejde med en forening, kulturinstitution eller virksomhed i Hvidovre Kommune, kan du skrive et opslag og efterspørge et samarbejde i "mødestedet".

Er du interesseret i at vide mere om den åbne skole, så kan du henvende dig til Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen i Hvidovre Kommune på mail skoleportal@hvidovre.dk.